Innowacje dla Biznesu

Centrum Doradztwa i Zgłaszania Potrzeb na Innowacje

na targach ITM Polska 2012

Centrum Doradztwa to projekt Międzynarodowych Targów Poznańskich, który będzie finalizowany podczas targów ITM Polska w dniach 29 maja  - 1 czerwca. MTP realizują go we współpracy z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.  W 2012 roku partnerami wspierającymi będą Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej oraz Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji.

Celem projektu jest pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów natury technologicznej, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsięwzięcie dofinansowane jest przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sprawującego także patronat nad targami.

Centrum online

Do 20 maja 2012 przedsiębiorcy oraz instytuty naukowo-badawcze mogą dokonywać rejestracji zgłoszenia potrzeb lub oferty technologicznej (w tym celu prosimy o kliknięcie przycisku "Zarejestruj się" po prawej stronie). Na tej podstawie nastąpi wyszukanie potencjalnych partnerów wśród firm lub polskich jednostek nauki (instytutów badawczo-rozwojowych, państwowych uczelni oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk), które zaproponują możliwe rozwiązania zgłoszonego problemu.

Centrum na targach ITM Polska

Rejestracja zgłoszeń będzie prowadzona także w czasie targów ITM Polska na stoisku "Centrum Doradztwa - Innowacje dla Biznesu". Obsługa Centrum pomoże klientowi zdefiniować potrzebę i poinformuje o niej potencjalnych partnerów - w tym uczestniczące w targach jednostki nauki. Jeśli znajdzie się partner gotowy podjąć się rozwiązania zgłoszonego problemu - spotkanie stron odbędzie się jeszcze na targach. Spotkania z jednostkami badawczymi będą organizowane trzeciego dnia targów - 31 maja 2012.  

Spotkania umawiane będą 31 maja na targach ITM Polska na specjalnie do tego celu przygotowanym stoisku "Centrum Doratdztwa - Innowacje dla Biznesu" w pawilonie nr 3. Swoje oferty w czasie spotkań przedstawi m.in. Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz instytuty, uczelnie i inne jednostki B+R.

Zachęcamy do zapoznania się z zarejestrowanymi ofertami. Po kliknięciu na przycisk wyszukiwarki mogą Państwo odnaleźć interesujące oferty i technologie.

Jeśli spotkanie nie dojdzie do skutku zgłoszenie zostanie zachowane w bazie danych, a partner będzie wyszukiwany po targach.

Centrum dodatkowo świadczyć będzie nieodpłatne usługi doradcze dotyczące ochrony własności intelektualnej, tworzenia biznesplanów, przygotowania opinii o innowacyjności, a także źródeł finansowania inwestycji i innowacji. Stoisko "Centrum Doradztwa - Innowacje dla Biznesu" obsługiwane będzie przez pracowników Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, doświadczonych m.in. w zakresie komercjalizacji wyników prac badawczych, przedsiębiorczości akademickiej oraz pozyskiwania funduszy na rozwój przedsiębiorstw. Całość wspomagana będzie przez przedstawicieli instytucji wspierających innowacje i transfer technologii, których stoiska znajdą się w otoczeniu Centrum.

Do skorzystania z usług Centrum zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, zainteresowanych wprowadzeniem innowacyjnych zmian. Wystarczy zarejestrować się online lub przyjść w czasie targów do stoiska Centrum. Problemy mogą dotyczyć różnych dziedzin gospodarki.

Rejestracja potrzeb, wyszukiwanie partnerów przed, w czasie i po targach oraz udział w spotkaniach są bezpłatne.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z administratorem:

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

e-mail:centrum.doradztwa@ppnt.poznan.pl

tel.: (0-61) 827 97 49

fax.: (0-61) 827 97 46


ITM Polska

to największe w Nowej Europie targi nowoczesnych technologii dla przemysłu. Na powierzchni ponad 20.000 mkw około 1000 firm z kilkudziesięciu krajów zaprezentuje tu najnowsze produkty i rozwiązania technologiczne w ramach specjalistycznych salonów branżowych.Nazwa użytkownika
Hasło

Zapomniałeś hasła?


Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się bezpłatnie

Dotychczas
zarejestrowało się
9 użytkowników


Liczba zarejestrowanych profili:
32
Przykładowy wpis